БСУ // Е-регистрация

Онлайн регистрация за курс Неврофийдбек и Биофийдбек терапевт - Ниво 1.

Лични данни на кандидата

Плащане и съгласие

БанкаАЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ
IBAN:BG50BUIN78551080025816
BIC:BUINBGSF
Основание:[Три имена и ЕГН на участника], Неврофийдбек и Биофийдбек терапевт