БСУ // Е-регистрация

Онлайн регистрация за Квалификационен курс по Бизнес с недвижими имоти.

Лични данни на кандидата

Прикачете електронен документ с файлов формат PDF

Плащане и съгласие

БанкаАЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ
IBAN:BG50BUIN78551080025816
BIC:BUINBGSF
Основание:[Три имена и ЕГН на участника], Бизнес с недвижими имоти