БСУ // Е-регистрация

Онлайн регистрация за сертификационен курс Стандарти за системи за управление на информационната сигурност серия ISO 27000.

Лични данни на кандидата

Плащане и съгласие

БанкаАЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ
IBAN:BG50BUIN78551080025816
BIC:BUINBGSF
Основание:[Три имена и ЕГН на участника], Информационната сигурност, ISO 27000