БСУ // Е-регистрация

Онлайн регистрация за Квалификационен курс по здравен мениджмънт.

Лични данни на кандидата

Прикачете електронен документ с файлов формат PDF

Плащане и съгласие

БанкаАЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ
IBAN:BG50BUIN78551080025816
BIC:BUINBGSF
Основание:[Три имена и ЕГН на участника], Здравен мениджмънт