БСУ БСУ // E-плащане

Бургаският свободен университет приема и обработва сигурни електронни плащания посредством Интернет платформите Електронни услуги и Електронен прием, използвайки платежната система на Банковата организация за разплащания с използване на карти наричана за краткост БОРИКА.

401

Приемат се плащания постъпващи през платформите:
https://e-services.bfu.bg и https://e-priem.bfu.bg